Обучението по технологии и чрез технологии се развива със скорост аналогична на скоростта, с която възникват технологичните иновации в бизнеса. Най-напредничавите държави в света в технологично отношение, както и в частност — в областта на образователните технологии, са държавите от азиатския континент. Сингапур оглавява всички класации години наред, но Япония, Китай, Южна Корея и Тайван не са по-малко успешни по ефективност на образователната си система. 

Почерпили опит от най-добрите през годините, скандинавските държави са доайените по ефективност в образованието, начело с Финландия. Тайната на успеха на финландците е че образователната им система цели да подготви учениците за практически знания и съвременни умения, което всъщност означава: подготовка за живота, а не сухи теоретични знания в класната стая. Учителят не преразказва уроци от учебника, той е житейски наставник, който показва на учениците си пътя към успеха в живота. Не се поставят оценки до 8 клас и правото на свободния избор важи с пълна сила. Учениците във Финландия учат чрез интегрирани уроци, чиито смисъл е науките, изкуствата, технологиите и всичко останало да се изучават под формата на единни занимания. 

Високата ефективност на комбинирания образователен подход, дава възможност за появата и развитието на STEM обучението (Science — Technology — Engineering — Mathematics) още в началото на 21 век. Доста бързо, то успява да се популяризира и да се наложи като съвременно и успешно обучение на всеки един от континентите по света. Интегрираната учебна методика, възможността за развитие на логическото и креативното мислене у децата са само някои от ползите, които движат STEM напред в годините. А когато дадена практика е успешна, тя се прилага все по-широко и се развива според нуждите на нейните ползватели. Тaка, не след дълго, възниква и STEAM обучението(Science — Technology — Engineering — Arts — Math), изключително популярен образователен метод понастоящем в азиатските държави. STEAM добавя и елемента за развитие на творческото мислене. По този начин се премахва рамката в съзнанието на обучаващите се и я замества с критично мислене, решаване на проблеми и стремеж от мечти за чудеса към създаване на иновации. Този тип дейности предимно са базирани на проект-базиран принцип и се провеждат като обучения от собствен опит. Освен, че поставят участниците в действителна, практическа и преживелищна среда, STEAM активностите спомагат децата да развиват умения за работа в екип и да бъдат част от позитивна творческа атмосфера.

Развитието на концепцията, ни довежда до иновативната й форма днес - STEALM обучение (Science — Technology — Engineering — Arts — Languages — Math), реализирано през 2018 година в България. Добавянето на чуждоезиковия елемент към другите предмети всъщност представлява добавка на един фактор, който е от особена важност за развитието на личността. Освен мултикултурност и чуждоезикови знания, лингвистичното развитие означава и развитие на дясното полукълбо на човешкия мозък, където е заложен значително по-високия потенциал на всеки от нас.  STEALM обучението е създадено от Марияна Филипова PhD и се базира на авторската й обучаваща система Top Level Thinking (Мислене на най-високо ниво), според която чрез съвременни обучаващи техники и дейности се реализира учене и мислене във високия потенциал. Част от системата на Филипова беше включена и представена на Конференцията за глобално образование през 2018 година, като образователна иновация и практика, чрез която се постигат високи резултати в обучението и личностното изграждане.

Какво представлява Top Level Thinking и как STEALM иновацията реализира успешно дизайн на мисленето, предстои да ви разкажем…

 

Автор: Марияна Филипова

0